فولاد سپید فراب کویر برای پروژه احداث خط ذوب خود از امروز اوراق مرابحه را منتشر می کند.

به گزارش بورس امروز؛ پس از تصويب هيئت مديره فولاد سپید فراب کویر در تامین مالی به واسطه انتشار اوراق در 14 اسفندماه 1400، سرانجام “کویر” در شانزدهم شهریورماه 1401 موفق به اخذ مجوز برای این تامین مالی شد. بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان بورس، از امروز اوراق مرابحه این شرکت به منظور تامین مالی پروژه احداث خط ذوب منتشر می شود. حجم اوراق مرابحه “کویر” در این تامین مالی 15.000 میلیارد ریال است که توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت منتشر می شود.
نرخ سود این اوراق 18 درصد و تسویه پرداخت بهره آن، هر شش ماه یکبار از تاریخ انتشار و پرداخت اصل به صورت یکجا 5 سال بعد از انتشار صورت می پذیرد. طول دوره بازپرداخت 60 ماه است.

  • منبع خبر : کدال