شرکت ایران خودرو دیزل قرار داد جدید با وزارت کشور منعقد کرد.

به گزارش بورس امروز؛ در قرارداد جدیدی که ایران خودرو دیزل در بیست و یکم شهریورماه امسال با وزارت کشور منعقد کرد، مقرر شد که 5 هزار دستگاه ون درون شهری بنزینی به وزارت کشور ارائه گردد.
ارزش این قرار داد 51,000 میلیارد ریال است که نحوه تسویه آن شامل 30درصد کل مبلغ قرارداد معادل 15.300 میلیارد ریال پس از ابلاغ اجرایی شدن قرارداد طی 2 مرحله پرداخت می گردد.
در مرحله اول 25درصد مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت و در مرحله دوم در هرنوبت از تحویل ون ها 5 درصد از مبلغ هردستگاه ون موضوع قرارداد به مبلغ 2.550 میلیارد ریال همزمان با تحویل نهایی پرداخت می گردد. 70درصد مابقی مبلغ قرارداد پس از ابلاغ ، مطابق مفادقرارداد پرداخت خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال