20 شهریور 1401 پتروشیمی ها بیشترین حجم معاملات بلوکی را به خود اختصاص دادند.

به گزارش بورس امروز؛ در معاملات امروز  یکشنبه 20 شهریور 1401 بورس تهران، 2,230 میلیارد و 635 میلیون و 721 هزار و 220 ریال معاملات بلوکی به حجم 113 میلیون و 651 هزار و 125 سهم صورت پذیرفت.

از بین 12 معامله انجام شده، 3 معامله به سیمان فارس و خوزستان، 2 معامله به نفت و گاز پتروشیمی تأمین و باقی معاملات به شرکت های گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی پردیس، بانک پاسارگارد، سرمایه گذاری غدیر، پتروشیمی غدیر، سیمان فارس و خوزستان، پتروشیمی نوری، و نفت بهران تعلق داشت.

بیشترین سهم از ارزش معاملات در روز جاری به شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با ارزش 499 میلیارد و 999 میلیون و 969 هزار و 420 ریال، و بیشترین حجم معامله نیز با تعداد 30 میلیون و 776 هزار و 196 سهم به بانک پاسارگاد تعلق دارد.

بعد از شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بیشترین حجم معامله، معادل با 499 میلیارد و 999 میلیون و 934 هزار و 800 ریال (با تفاوت اندکی با گسترش نفت و گاز پارسیان)، به شرکت پتروشیمی پردیس تعلق دارد. و پس از آن به ترتیب بیشترین ارزش معاملات به شرکت های نفت و گاز پتروشیمی تامین، بانک پاسارگاد، سرمایه گذاری غدیر، پتروشیمی غدیر، سیمان فارس و خوزستان، پتروشیمی نوری و نفت بهران تعلق دارد.

بیشترین حجم معاملات بلوکی در 20 شهریور یال جاری نیز بعد از بانک پاسارگاد به نفت و گاز پتروشیمی تامین با 27 میلیون و 300 سهم تعلق دارد. پس از آن بیشترین حجم معامله به ترتیب به شرکت های سرمایه گذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان، سیمان فارس و خوزستان، نفت بهران، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی پردیس و پتروشیمی نوری اختصاص یافته است.