با توجه ادامه دار بودن افزایش هزینه تولید و بسته بندی و در ادامه افزایش نرخ فروش به دفعات ، تعدیلات مثبت متعددی در سود اعلامی این نماد در آینده شاهد باشیم . اما از منظر تکنیکال اگر تحرکات بلند مدت این نماد را در یک ساختار کانالیزه در نظر بگیریم ، پتانسیلهای بلند مدت غصینو قابل تأمل خواهد بود .

بابک افشار کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: سهمی از گروه مواد غذایی که با یک گزارش بسیار خوب ، با تحقق بالغ بر ۱۵۰درصد افزایش سود به نسبت گزارش ۹ماهه و رقم ۱۰۵۶ریال ، در انتهای هفته سوم خرداد ماه پذیرای سهامداران خود در مجمع عمومی سالانه خواهد بود .

پیش بینی می گردد با توجه ادامه دار بودن افزایش هزینه تولید و بسته بندی و در ادامه افزایش نرخ فروش به دفعات ، تعدیلات مثبت متعددی در سود اعلامی این نماد در آینده شاهد باشیم . اما از منظر تکنیکال اگر تحرکات بلند مدت این نماد را در یک ساختار کانالیزه در نظر بگیریم ، پتانسیلهای بلند مدت غصینو قابل تأمل خواهد بود .

با دو فرض موج شماری الیوت به صورت یک حرکت سوپر سایکل پنج موجی یا سه موجی ABC و با فرض تکرار حرکت صعودی قبلی که در کادر مستطیل شکل مشخص شده است ، با نگاهی صبورانه در میانمدت و بلند مدت دستیابی به اهداف ۲۸۰۰الی ۳۵۵۰ و سپس ۷۵۰۰ الی ۸۷۵۰ دور از ذهن نخواهد بود . این در حالی است که در هلدینگ مینو و شرکتهای دخیل با این هلدینگ آربیتراژهای متعددی دیده می شود که از آن جمله می توان به همبستگی نماد غصینو ،قاسم و خودکفا اشاره نمود .

در حال حاضر این نماد با عبور از قله قبلی برابر با ۱۰۸۹تومان ،راه سهلی در کوتاه مدت و میان مدت خواهد داشت اما توصیه می گردد حد ضرر حوالی ۱۰۰۰تومان را در معاملات خود در نظر بگیرید .

 

بیشتر بخوانید:  برنامه ریزی ایجاد یک هایپرمارکت تخصصی فولاد در آرین پاژ