حجم کل معاملات بلوکی در روز شنبه 19 شهریور 1401، 65 میلیون و 84 هزار و 78 سهم است.

به گزارش بورس امروز، در معاملات امروز بورس تهران در 19 شهریور 1401، 8 شرکت سهام خود را به صورت بلوکی عرضه کردند. شرکت هایی که در روز جاری معاملات خود را به صورت بلوکی در بازار ارائه نمودند عبارتند از شرکت پتروشیمی پردیس، سرمایه گذاری غدیر، پالایش نفت بندرعباس، پتروشیمی خراسان، س. نفت و گاز پتروشیمی تامین، پتروشیمی غدیر، پالایش نفت تهران، و فراورده های تزریقی ایران.

کل ارزش این معاملات بلوکی معادل 1,174 میلیارد و 901 میلیون و 910 هزار و 240 ریال بوده است. بیشترین ارزش ایجاد شده به شرکت پتروشیمی پردیس با 409 میلیارد و 336 میلیون و 500 هزار ریال و بعد از آن به سرمایه گذاری غدیر به ارزش 311 میلیارد و 740 میلیون ریال تعلق دارد.

بعد از این شرکت ها بیشترین ارزش معاملات به ترتیب به شرکت های پالایش نفت بندر عباس با 149 میلیارد و 520 میلیون ریال، پتروشیمی خراسان با 96 میلیارد و 600 میلیون ریال، نفت و گاز پتروشیمی تامین با 93 میلیارد و 790 میلیون و 833 هزار و 430 ریال، پتروشیمی غدیر با 53 میلیارد و 588 میلیون و 640 هزار ریال، پالایش نفت تهران با 40 میلیارد و 202 میلیون و 190 هزار ریال و فراورده های تزریقی ایران با 20 میلیارد و 123 میلیون و 746 هزار و 810 ریال، تعلق دارد.

حجم کل معاملات بلوکی در روز جاری 65 میلیون و 84 هزار و 78 سهم است. بیشتری حجم معامله در 19 شهریور سال جاری به سرمایه گذاری غدیر با 22 میلیون سهم و پس از آن پالایش نفت بندر عباس با معامله 21 میلیون سهم در روز جاری تعلق دارد. پس از آن بیشترین حجم های معامله به ترتیب به شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت تهران، پتروشیمی پردیس، فراورده های تزریقی ایران، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی غدیر تعلق دارد.

بیشتر بخوانید:  رشد 2 هزار واحدی شاخص کل در 30 دقیقه ابتدایی معاملات

تعداد کل معاملات نیز 10 مرتبه می باشد که 2 مرتبه آن به پتروشیمی پردیس و 2 مرتبه نیز به پالایش نفت بندر عباس تعلق دارد. مابقی شرکت ها در این روز تنها یک مرتبه معامله داشته اند.