امروز عرضه اختصاصی ۱۰ هزار تن ورق گالوانیزه خودرویی شرکت ورق خودروی چهارمحال با تقاضای ۱۱۵۰ تن بدون رقابت معامله شد. با نامه بازرسی امروز خرید گالوانیزه اختصاصی بدون در نظر گرفتن سقف سهمیه بهین یاب امکان پذیر بود.عمده خریدار اختصاصی گالوانیزه ورق خودرو دو شرکت سایپا و ایران خودرو می باشند.

به گزارش بورس امروز، امروز عرضه اختصاصی ۱۰ هزار تن ورق گالوانیزه خودرویی شرکت ورق خودروی چهارمحال با تقاضای ۱۱۵۰ تن بدون رقابت معامله شد.
با نامه بازرسی امروز خرید گالوانیزه اختصاصی بدون در نظر گرفتن سقف سهمیه بهین یاب امکان پذیر بود.عمده خریدار اختصاصی گالوانیزه ورق خودرو دو شرکت سایپا و ایران خودرو می باشند.

  • نویسنده : صادق طاهری - کارشناس کارگزاری باهنر