شرکت کک طبس به عنوان شرکت تابعه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات محسوب می شود.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت کک طبس به عنوان شرکت تابعه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات محسوب می شود.

پروژه اصلی شرکت کک طبس تولید ۱۵۰هزار تن کک متالوژی با بهره برداری از ۶ بلوک نصب شده است که در فاز دوم با سرمایه گذاری اندک (ساخت کوره ها) قابلیت افزایش ظرفیت به ۸۰۰ هزار تومان (با ۸ بلوک) را دارد و در مرحله پایانی امکان افزایش به ۱۶ بلوک به طور موازی وجود دارد (ظرفیت تولید ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن کک) در حال حاضر کارخانه کک سازی با دوبلوک در مدار تولید قرار دارد.

به منظور دست یابی به ظرفیت اسمی، نیاز به تامین زغال به صورت پایدار می باشد که برنامه ریزی های لازم در این خصوص در جریان است. از طرفی در رعایت ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه های اجرایی مربوط و همچنین مصوبه بیست و ششم  اسفندماه  ۱۳۹۸ هیئت وزیران، بانک توسعه صادرات با تبدیل تسهیلات ارزی به ریال از محل صندوق توسعه ملی با نرخ تاریخ گشایش (۱۵۸۷۴ ریال به ازای هر یورو) موافقت کرد.

قرارداد مربوطه مبادله و اقساط تسهیلات مذکور طی ۵۵ سال قابل پرداخت است. حداقل مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت کک طبس شامل ۶۰۰ میلیارد ریال آورده نقدی سهامداران ۷۰۰ میلیارد ریال سریالی و همچنین حدود ۳۲ میلیون یورو اصل تسهیلات ارزی (صندوق توسعه ملی ۲۶ میلیون یورو و شش میلیون یورو منابع داخلی بانک توسعه صادرات) تا سال ۹۳ است. در حال حاضر ارزش جایگزینی شرکت مذکور به مراتب چندین برابر بهای تمام شده تاریخی آن است.