شرکت سرمایه گذاری مسکن در گزارش تفسیری میان دوره ای خود در پایان خردادماه 1401 اعلام کر ده است:

به گزارش بورس امروز؛ شرکت سرمایه گذاری مسکن در گزارش تفسیری میان دوره ای خود در پایان خردادماه 1401 اعلام کر ده است:
1- سرمایه گذاری مسکن با توجه به منابع تامین شده به دنبال مشارکت با شرکتهاي تابعه (به صورت مستقیم یا از طریق شرکت سرمایه گذاري مسکن البرز) جهت اجرا پروژه ها و تامین مالی آنها است.
2- با هدف توسعه فعالیتها و با عنایت به استراتژي کلان دولت در خصوص مناطق آزاد از جمله سواحل مکران و منطقه آزاد چابهار، گروه سرمایه گذاري مسکن پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره خود در حال انجام تاسیس شرکت جدید در این منطقه می باشد .
3- گروه سرمایه گذاري مسکن به مرور نسبت به خروج از سایر سرمایه گذاري هاي خود اقدام می نماید.
4- در سال جدید نیز موضوع سرمایه گذاري شرکت در شرکت اتحاد عمران پارس تعیین تکلیف می شود. شرکت سرمایه گذاری مسکن در حال مراحل پایانی خروج از این شرکت است.
5- با هدف حمایت از نقدشوندگی شرکتهاي تابعه، شرکت نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی با شرکت تامین سرمایه سپهر (بازارگردان فعلی شرکتهاي تابعه) یا سایر بازارگردانها اقدام کرده است.
6- شرکت به دنبال بررسی افزایش سرمایه از محل سایراندوخته ها و مطالبات حال شده است.
7- انتشار اوراق سلف مسکن براي اولین بار در کشور از سوی شرکت سرمایه گذاری مسکن منتشر می شود. در حال حاضر دستورالعمل مربوطه در مرکز مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و منتظر تصویب و اجرایی شدن آن در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشیم.
8- اقدامات اولیه جهت تامین مالی شرکت هاي سرمایه گذاري مسکن پردیس و شمالغرب جهت استفاده از اوراق سلف مسکن در حال انجام است.
پیش بینی می گردد تا انتهاي سال مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن اوراق گام را براي اولین بار منتشر نماید.
9- عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاري مسکن جنوب به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهاي تابعه شرکت سرمایه گذاری مسکن در فرابورس ایران انجام می شود. شرکت مذکور پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از پانزدهم فروردین 1400 در فهرست شرکت های فرابورس ایران درج گردیده است و به محض فراهم شدن شرایط (بهبود روند معاملات بازار سرمایه) عرضه اولیه سهام شرکت مذکور با هماهنگی فرابورس ایران صورت خواهد پذیرفت.
10- شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس در حال بررسی انتشار اوراق صکوك اجاره بر مبناي دفتر جدید خود در شهر تهران است.

  • منبع خبر : کدال