هیئت مدیره بانک کارآفرین پیشنهاد افزایش سرمایه 16 درصدی را به مجمع عمومی فوق العاده ارائه داد.

به گزارش بورس امروز؛ به منظور پیشنهاد هیئت مدیره بانک کارآفرین سرمایه این بانک از 39 هزار و 500 میلیارد ریال به 46 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه 6 هزار و 500 میلیارد ریالی از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور فعاليت هاي مجاز بانکي در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سرمایه بانک کارآفرین اعمال خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال