دلالان و واسطه ها در صنعت پتروشیمی ایران حرف اول و آخر را می زنند، یک روز مدیرعامل «پتروشیمی تندگویان» را متهم به صادرات «پت» می کنند و روز دیگری برای مدیرعامل پتروشیمی «پردیس» حاشیه ساز می‌کنند و این واقعیت غیرقابل انکار است که دلالان با نفوذ به بدنه مدیریتی صنعت پتروشیمی و اجاره رسانه روز به روز عرصه بر بدنه مدیران سلامت و دلال ستیز تنگ می‌کنند.

به گزارش بورس امروز، در این بین، مروز گزارش روزهای اخیر «کدال» درباره میزلن فروش و سودآوری «پردیس« بزرگترین اوره ساز ایران خالی از لطف نیست، در دوره ۱۱ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ از محل فروش آمونیاک و اوره ۳۵۹۲۳ میلیارد تومان «پردیس« درآمد کسب کرده که حدود ۱۰۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.

«پردیس» تنها مرداد امسال با فروش ۳۰۰ هزار تن آمونیاک و اوره، ۴۴۵۳ میلیارد تومان درآمد داشته که حدود ۷۷.۵ درصد بیشتر از مردادماه پارسال است آن هم در ایامی که روسیه موی دماغ اوره‌سازان ایرانی شده است.

نکته جالب دیگر درباره پتروشیمی «پردیس» ان است که با حذف دلالان و ایجاد هماهنگی بین اوره‌سازان ایرانی، این روزها دیگر کمتر خبر از ارزان فروشی، رقابت و دامپینگ بین شرکت های ایرانی به گوش می‌رسد که البته خیر و برکت این اتفاقات دامن «پردیس» را هم گرفته و بزرگترین اوره‌ساز ایران حتی موفق به فروش محصولات بالاتر از قیمت جهانی شده است.