هیئت مدیره شرکت ذوب روی اصفهان خواستار افزایش سرمایه شد.

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره شرکت ذوب روی اصفهان به مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه شرکت ” فروی” از 90 میلیارد ریال به یک هزار و 800 میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه 2 برابری از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمايه اي گذشته صورت می پذیرد.

  • منبع خبر : کدال