در صورت رونق بازار سرمایه به واسطه برجام و افزایش تراکنش ها و معاملات بازار سرمایه می توان رشد سود آوری را در صنعت کارگزاری متصور شد.

به گزارش بورس امروز، در صورت رونق بازار سرمایه به واسطه برجام و افزایش تراکنش ها و معاملات بازار سرمایه می توان رشد سود آوری را در صنعت کارگزاری متصور شد.

با توجه به زیرساخت معاملات آنلاین و خدمات الکترونیکی مانند احراز هویت و… فضای نامحدودی به واسطه بسترهای الکترونیکی برای کارگزاری ها فراهم شده است. در این میان مهم ترین چالش صنعت کارگزاری حذف ارائه خدماتی مانند صندوق های سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری و عرضه و پذیرش و … از صنعت کارگزاری است. همچنین اختصاص بخشی از درآمد کارگزاری ها به صندوق توسعه بازار سرمایه سبب شده است تا سرمایه در گردش و نقدینگی کارگزاریها با چالش مواجه شود. بر این اساس باید قوانین و مقرراتی پی ریزی گردد تا به واسطه آن کارگزاران بازار سرمایه با نوآوری و راه های کسب درآمد جدید را ابداع نمایند.

  • نویسنده : حامد ستاک مدیر عامل کارگزاری آریا نوین
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز