حجم صکوک منتشر شده در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ و همچنین دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۵۴٬۲۰۰ و ۲۱۲٬۵۰۰ میلیارد است. این در حالی است که حجم صکوک منتشره در بازار سرمایه در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه پارسال رشد قابل توجهی (۱۹۸ درصد) را تجربه کرده و به ۱۶۱٬۴۹۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. نمودار زیر روند تغییرات صکوک منتشر شده در بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛

به گزارش بورس امروز؛ حجم صکوک منتشر شده در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ و همچنین دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۵۴٬۲۰۰ و ۲۱۲٬۵۰۰ میلیارد است. این در حالی است که حجم صکوک منتشره در بازار سرمایه در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه پارسال رشد قابل توجهی (۱۹۸ درصد) را تجربه کرده و به ۱۶۱٬۴۹۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. نمودار زیر روند تغییرات صکوک منتشر شده در بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛

نمودار 1: حجم صکوک منتشره

اوراق اجاره با ۹۵٬۴۹۰ میلیارد ریال سهم ۵۹ درصدی از کل صکوک منتشر شده را به خود اختصاص داده است. همچنین حجم اوراق مرابحه منتشر شده نیز در دوره مورد گزارش معادل ۶۶٬۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. نمودار زیر ترکیب صکوک منتشر شده را نشان می‌دهد؛

نمودار 2: ترکیب صکوک منتشر شده در دوره ۵ ماهه منتهی مرداد ۱۴۰۱

تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بانی با ۴۰٬۰۰۰ میلیارد ریال بیشترین سهم را از اوراق منتشر شده داشته است. نمودار زیر ترکیب صکوک منتشر شده را تفکیک بانیان اوراق نشان می‌دهد؛

نمودار 3:  ترکیب صکوک منتشر شده تفکیک بانی تا پایان مردادماه ۱۴۰۱

طبق نمودار بالا سایر شرکت‌هایی که سهم عمده‌ای از صکوک منتشر شده در دوره ۵ ماهه منتهی مرداد ۱۴۰۱ دارند به شرح زیر می‌باشند؛

  • کرمان موتور: ۲۰٬۰۰۰ میلیارد ریال
  • بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر: ۲۰٬۰۰۰ میلیارد ریال
  • آهن و فولاد غدیر ایرانیان: ۱۱٬۵۰۰ میلیارد ریال
  • فولاد غدیر نی‌ریز:۱۰٬۰۰۰ میلیارد ریال
  • صنعت غذایی کوروش: ۱۰٬۰۰۰ میلیارد ریال
بیشتر بخوانید:  اعلام آخرین برنامه های حفاری شمال و پروژه های سودآور از زبان مدیرعامل 

یکی دیگر از ارکان انتشار اوراق به عنوان متعهد پذیره‌نویسی شرکت‌‌های تأمین سرمایه می‌باشند. در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ تأمین سرمایه امین با ۴۸٬۰۰۰ میلیارد ریال بیشترین جذب نقدینگی را داشته است (۳۰ درصد). نمودار زیر میزان نقدینگی جذب شده را به تفکیک شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان متعهد پذیره‌نویسی نشان می‌دهد؛

نمودار 4: میزان نقدینگی جذب شده به تفکیک شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان متعهد پذیره‌نویسی

همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد: تأمین سرمایه دماوند، تأمین سرمایه بانک ملت و تأمین سرمایه کاردان به ترتیب با ۴۱٬۵۰۰، ۲۸٬۲۹۰ و ۱۸٬۰۰۰ میلیارد ریال سهم ۲۶، ۱۸ و ۱۱ درصدی را از کل منابع جذب شده را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین سهم سایر شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد؛

  • تأمین سرمایه تمدن: ۱۲٬۲۰۰ میلیارد ریال
  • تأمین سرمایه لوتوس پارسیان: ۱۰٬۰۰۰ میلیارد ریال
  • تأمین سرمایه امید: ۳٬۰۰۰ میلیارد ریال

 

  • نویسنده : محمد علی انصاری کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : بورس امروز