در پذیره نویسی باشگاه استقلال با استقبال سردی مواجه نشدیم و 170 هزار نفر سهامدار به صورت حقیقی و مابقی خریداران نیز به صورت اشخاص حقوقی در پذیره نویسی سهام باشگاه استقلال مشارکت کردند. 170 هزار نفر سهامدار یک رکورد را در فرابورس ایران به ثبت رساند.

به گزارش بورس امروز، در پذیره نویسی باشگاه استقلال با استقبال سردی مواجه نشدیم و 170 هزار نفر سهامدار به صورت حقیقی و مابقی خریداران نیز به صورت اشخاص حقوقی در پذیره نویسی سهام باشگاه استقلال مشارکت کردند. 170 هزار نفر سهامدار یک رکورد را در فرابورس ایران به ثبت رساند.

بر این اساس می توان گفت که پذیره نویسی سهام این باشگاه ورزشی نه تنها با استقبال سرد مواجه نبود بلکه سهام این باشگاه ورزشی در هنگام بازگشایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مورد معامله قرار گرفت.

با توجه به تعیین قیمت پایه 291 تومانی برای هر سهم باشگاه ورزشی استقلال، در هنگام بازگشایی نماد قیمت هر سهم به 405 تومان هم رسید. بر این اساس قیمت سهام این باشگاه ورزشی در مدت بسیار کوتاهی از افزایشی حدود 39 درصدی  برخوردار شد. در این میان در زمان بازگشایی نماد، با عرضه سهام این باشگاه ورزشی از سوی حقوقی ها، حقیقی ها در سمت متقاضی ظاهر شدند.

به طوری که  در روز عرضه بخش کوچکی از حقوقی ها فروشنده، اما طیف وسیعی از حقیقی ها خریدار این سهام باشگاه ورزشی بودند و این نشان از تمایل بازار به سهام باشگاه استقلال دارد. اتفاقات اقتصادی موجود در باشگاه ورزشی استقلال مزیدی بر ارزشمندتر شدن سهام آن است. اگرچه در اولین روز گشایش نماد سهام باشگاه استقلال با مقاومت حقوقی ها در فروش مواجه بودیم که از روز دوم به بعد این مقاومت به تدریج شکسته  شد و حقوقی اقدام به فروش بخشی از سهام خود نمود. نکته حائز اهمیت تعیین واقعی قیمت سهام در بازار سرمایه است. به طور قطع حفظ یک سهام استراتژی مجموعه و یا شخص را نشان خواهد داد. موضوعات اقتصادی مانند حق پخش، قراردادهای منعقده و یا در حال ساخت و … منجر به ارزندگی سهام و سودده بودن شرکت می شود.

طبق پیش بینی ها قیمت سهام این باشگاه ورزشی هنوز به رشد و ارزش واقعی خود نرسیده است. اما فروش حقوقی ها به استراتژی آن ها بازمی گردد؛ ضمن آنکه معاملات در بازار سرمایه نمی تواند دستوری باشد و باید اجازه داد که سهم به ارزش واقعی خود دست یابد.

  • نویسنده : علی دولتشاهی، مشاور اقتصادی باشگاه استقلال، نماینده تام الاختیار باشگاه استقلال در سازمان بورس و فرابورس
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز