شرکت فولاد مبارکه اصفهان که نقش پررنگی در سرنوشت بازار سرمایه دارد و تاحدود زیادی تعیین کننده شاخص کل بازار نیز می باشد، تاکنون 12 مرتبه اقدام به افزایش سرمایه نموده و باز هم در سال جاری قصد افزایش سرمایه را دارد. گروه فولاد مبارکه با تولید بیش از 9 میلیون و 338 هزار تن فولاد خام بیش از 43.11 درصد از بازار فولاد سازان بزرگ کشور را در دست دارد و میزان تولید محصولات سرد این شرکت در سال 1400 نسبت به سال 1399 به میزان 11 هزار تن افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز، شرکت فولاد مبارکه اصفهان که نقش پررنگی در سرنوشت بازار سرمایه دارد و تاحدود زیادی تعیین کننده شاخص کل بازار نیز می باشد، تاکنون 12 مرتبه اقدام به افزایش سرمایه نموده و باز هم در سال جاری قصد افزایش سرمایه را دارد. گروه فولاد مبارکه با تولید بیش از 9 میلیون و 338 هزار تن فولاد خام بیش از 43.11 درصد از بازار فولاد سازان بزرگ کشور را در دست دارد و میزان تولید محصولات سرد این شرکت در سال 1400 نسبت به سال 1399 به میزان 11 هزار تن افزایش یافته است.

اولین افزایش سرمایه این شرکت در سال 1380 از محل مطالبات حال شده صورت گرفت. این افزایش سرمایه حدود 26,585 درصد بود.

دومین افزایش سرمایه این شرکت 30 درصدی و از محل تجدید ارزیابی دارایی ها صورت گرفت. سومین افزایش سرمایه این شرکت به علت کاهش اجباری سرمایه، سرمایه شرکت از 8 هزار میلیارد و 366 میلیون و 148 هزار ریال به 8 هزار میلیارد و 321 میلیون و 115 هزار ریال کاهش داد.

چهارمین افزایش سرمایه شرکت  حدود 30 درصد و از محل اندوخته احتیاطی صورت گرفت.

در اواخر سال 1384 افزایش سرمایه 45 درصدی شرکت از محل اندوخته سرمایه صورت گرفت.

در سال های 1390،1392،1393 و 1395 به ترتیب افزایش سرمایه های 63 درصدی، 39 درصدی، 38 درصدی، و 50 درصدی از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی صورت پذیرفت.

در سال های 1397 و 1399 نیز افزایش سرمایه های این شرکت حدود 73 درصد و 60 درصد از محل سود انباشته بود.

در نهایت در نیمه نخست سال 1400 این شرکت با افزایش سرمایه 40 درصدی از محل سود انباشته و اندوخته عمومی سرمایه خود را به 293 هزار میلیارد ریال رساند.

حال در سال 1401 این شرکت فولاد ساز قصد دارد که رکورد میزان افزایش سرمایه های خود را بزند و با افزایش سرمایه 80.88 درصدی از محل سود انباشته، سرمایه خود را به 530 هزار میلیارد ریال افزایش دهد. این افزایش سرمایه به منظور احداث نیروگاه 914 مگاواتی، خرید 50 دستگاه لوکوموتیو و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و همچنین اصلاحات پیشنهادی سازمان بورس در اساسنامه شرکت صورت خواهد گرفت.

شرکت اصلی فولاد مبارکه اصفهان در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1400 با وجود محدودیت های موجود موفق به کسب سودی معادل با 840 هزار میلیارد و 306 میلیون و 183 هزار ریال گردید. در 5 سال اخیر روند تقسیم سود این شرکت به این منوال بوده که: در 12 ماهه سال 1396، 31 درصد از سود محقق شده، معادل با 250 ریال به ازای هر سهم در بین سهامداران تقسیم گردید. درسال 1397، به ازای هر سهم 300 ریال که معادل با 32 درصد از سود محقق شده بود در بین سهامداران تقسیم گردید. در سال 1398 حدود 32 درصد معادل با 225 ریال، در سال 1399 نیز حدود 31 درصد معادل با 400 ریال به ازای هر سهم تخصیص داده شد. اما این شرکت در سال 1400 رکورد تقسیم سود خود را شکاند و با وجود 120 درصد رشدی که سود خالص این شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته خود به دست آورده بود، حدود 64 درصد از سود محقق شده هر سهم، معادل 1700 ریال را به هر سهم از سهام شرکت اختصاص داد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان از فروش محصولات خود در 4 ماه ابتدایی سال 1401 توانسته درآمدی معادل با 605 هزار میلیارد و 802 میلیون و 165 هزار ریال کسب نماید که نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته که 450 هزار میلیارد و 865 میلیون و 962 هزار ریال بوده است با رشدی معادل با 34 درصد همراه گردیده است.

در دوره 4 ماهه منتهی به تیر 1401، محصولات گرم به عنوان محصول اصلی، حدود 58 درصد از کل درآمد حاصل از فروش داخلی را به خود اختصاص داده است. تناژ فروش داخلی این محصول در 4 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، حدود 42 درصد افزایش پیدا کرده است، همچنین 41 هزار تن از این محصول به سایر کشورها صادر گردیده است. نرخ فروش این محصول که در دوره گذشته حدود 175 میلیارد ریال بوده است در سال جاری به بیش از 203 هزار میلیارد ریال (معادل با 157 درصد) افزایش یافته است.

 

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز