با توجه به عرضه خوراک پالایشی ها از سوی دولت و وعده تخفیف به قیمت خوراک در پی عرضه خوراک پالایشی ها در بورس انرژی می تواند اقدامی در راستای تحقق انتظار پالایشی ها در شفافیت قیمت خوراک باشد.

به گزارش بورس امروز، با توجه به عرضه خوراک پالایشی ها از سوی دولت و وعده تخفیف به قیمت خوراک در پی عرضه خوراک پالایشی ها در بورس انرژی می تواند اقدامی در راستای تحقق انتظار پالایشی ها در شفافیت قیمت خوراک باشد. لازم به توضیح است که قیمت های اعلامی در بورس انرژی همان قیمت های جهانی است که از گزارش ها به صورت هفتگی و براساس میانگین قیمت نیما مشخص می گردد. در گذشته عرضه در رینگ پریمیوم بین الملل وجود نداشت ولی در حال حاضر با این عرضه ها، مشتریان جدیدی در افق بین الملل پالایشی ها ایجاد گردیده است.

سیاست های این شرکت ها بر پایه فروش محصولات خود در بورس انرژی است، چراکه مهم ترین حسن آن در شفاف سازی قیمت ها و مشخص بودن خریدار است. اما در این میان قوانین و مقررات دست و پاگیر و غیر کارشناسی چالش هایی را ایجاده کرده است. به گونه ای که زمان عرضه یک محصول، مقررات اداری و استاندارد سازی زیاد محدودیت هایی را برای فعالیت ایجاد کرده است.

  • نویسنده : امیر پیروز سلیمانی، مدیر فروش داخلی و تامین شرکت پالایش قطران زغالسنگ
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز