هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه 64 درصدی تاصیکو را داد.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت سرمايه گذاري صدر تامين پیشنهاد افزایش سرمایه به هیئت مدیره داد.
بر این اساس سرمایه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از 31 هزار میلیارد ریال به 51 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه 64 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صورت می پذیرد.
هدف از این افزایش سرمایه جبران مخارج سرمايه اي، بهينه کردن پرتفو و اصلاح ساختار مالي است.

  • منبع خبر : کدال