آگهی مزایده شرکت مدیریت سازمان سازه غدیر به نمایندگی شرکت مخابرات ایران مبنی بر فروش ۱۲۲ فقره از املاک مازاد

به گزارش بورس امروز، سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران طی اطلاعیه ای خبر داد: بازگشت به ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های پذیرفته شده نزد آن سازمان و در راستای اجرای مصوبه ای در مورخه ۹۸/۰۵/۳۰ هیئت محترم مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص فروش املاک مازاد این شرکت تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال و همچنین آگهی مزایده شرکت مدیریت سازمان سازه غدیر به نمایندگی شرکت مخابرات ایران مبنی بر فروش ۱۲۲ فقره از املاک مازاد به استحضار می رساند:

از کل تعداد مذکور، ۹۷ فقره از املاک مزایده ای طی دو مرحله مزایده جمعاً به ارزش ۱،۱۳۸،۳۹۴ میلیون ریال در ۲۰ منطقه مخابراتی کشور با رعایت کامل و مفاد آیین نامه معاملات شرکت مخابرات ایران فروخته شده که وجوه آن نیز مطابق شرایط مندرج در مزایده وصول و یا در حال وصول می باشد.

 

منبع:

کدال