ود خالص این شرکت پس از کسر مالیات با رشد ۸۴ درصدی مواجه شده و از ۲۸۳.۶۹۱ میلیون ریال به ۵۲۱.۴۲۴ میلیون ریال رسیده است. ضمن اینکه سود هر سهم این شرکت نیز از ۱۱۵ ریال به ۲۰۱ ریال افزایش پیدا کرده است.

به گزارش بورس امروز،گزارش فعالیت و عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ نشان از افزایش نسبی شاخص‌های مالی این شرکت دارد. همچنین هزینه‌های عملیاتی این شرکت نیز ۳۶۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

این شرکت طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ به رشد ۹۴ درصدی در بخش سود عملیاتی دست پیدا کرده و از ۲۶۴.۴۰۱ میلیون ریالی سال ۹۶ به ۵۱۳.۶۶۱ میلیون ریال در سال ۹۷ رسیده است.

خالص درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی این شرکت البته با کاهش ۶۰ درصدی روبه‌رو شده و از  ۱۹.۹۲۰ میلیون ریال سال ۹۶ به ۷.۷۶۳ میلیون ریال در سال ۹۷ تنزل پیدا کرده است.این در حالی است که خالص هزینه‌های عملیاتی این شرکت نیز با رشد ۳۶۲ درصدی مواجه شده و به عدد ۲۴.۵۵۳ میلیون ریال رسیده است.

در مجموع سود خالص این شرکت پس از کسر مالیات با رشد ۸۴ درصدی مواجه شده و از ۲۸۳.۶۹۱ میلیون ریال به ۵۲۱.۴۲۴ میلیون ریال رسیده است. ضمن اینکه سود هر سهم این شرکت نیز از ۱۱۵ ریال به ۲۰۱ ریال افزایش پیدا کرده است.اما سود حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت توکا فولاد با افزایش ۷۸ درصدی مواجه شده و طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ به رقم ۶۱۰.۳۵۸ میلیون ریال رسیده است.درآمد سود سهام این شرکت نیز به رشد ۵۸ درصدی دست یافته و به رقم ۵۵۲.۱۸۹ میلیون ریال ریال رسیده است.

در گزارش هیات مدیره این شرکت آمده است که مطابق با صورتهای مالی ارایه شده توسط شرکت اصلی، جمع درآمدهای عملیاتی بالغ بر ۶۷۲ میلیارد ریال، جمع هزینه های عمومی و اداری حدود ۱۲ میلیارد ریال است.ضمن اینکه با احتساب اقلام غیرعملیاتی، سود خالص شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۲ اسفندماه ۷۳۲۱ بالغ بر ۴۲۷ میلیارد ریال شده است.

بیشتر بخوانید:  لزوم تشکیل کارگروه بازار سرمایه

با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و پیش بینی ادامه این وضعیت در سال جاری و به تبع آن مشکلات احتمالی تامین نقدینگی از یک طرف و در جریان بودن طرح های توسعه شرکت‌های گروه و نیاز به حفظ نقدینگی از طرف دیگر و توجه به حفظ حقوق سهامداران محترم و با عنایت به مفاد مواد ۷۳۳ ، ۷۳۲ و ۲۳۲ الحاقیه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، هیأت مدیره شرکت به منظور حفظ سیاست تقسیم سود بهینه ( سیاستی که بین سود سهام جاری و رشد آینده به نحوی تعادل ایجاد کند که قیمت سهام شرکت را به حداکثربرساند).

از محل سود قابل تخصیص توزیع ۲۲ ریال معادل حدود ۷۲ درصد سود خالص  به ازای هر سهم بر اساس سرمایه ۶۲۲،۲ میلیارد ریال و انتقال مابقی به حساب سود انباشته را پیشنهاد شده است.

درآمدهای تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد

درآمد خالص تلفیقی این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نشان از افزایش آن دارد. طی سال ۹۷ این شرکت به درآمد خالص ۱۷.۰۷۷.۹۴۲ میلیون ریالی دست پیدا کرده است. درآمد خالص این شرکت در سال گذشته ۱۶.۰۳۶.۴۵۲ میلیون ریال بوده است.

همچنین شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد طی سال مالی ۹۷ به رشد ۴ برابری در بخش سود عملیاتی تلفیقی دست پبدا کرده است. این شرکت طی سال ۹۶ به سود عملیاتی ۵۱۹.۲۹۸ میلیون ریالی دست پیدا کرده و توانسته این رقم را طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ به عدد ۲.۱۵۰.۶۱۷ میلیون ریالی برساند.درآمدهای غیر عملیاتی تلفیقی این شرکت نیز رشد نشان می‌دهد و از ۳۰۴.۷۳۸ میلیون ریالی سال ۹۶ به ۸۶۶.۷۴۴ میلیون ریال در سال ۹۷ رسانده است.

بیشتر بخوانید:  انعطاف بیشتر در اجرای تغییرات بازارپایه