شرکت فروسیلیس طی سه سال اخیر توانسته روند روبه رشدی داشته باشد و سود خالص خود را در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ تا ۵۵۴ برابر افزایش داده است.

به گزارش بورس امروز، در آمد خالص این شرکت طی سال ۹۷ نسبت به سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با افزایش روبه‌رو بوده و از ۸۰۵.۰۲۷ میلیون ریال به ۱.۸۰۳.۹۴۳ میلیون ریال رسیده است.

هرچند درآمد خالص این شرکت طی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با افت همراه بوده است. این شرکت طی سال مالی ۹۵ به درآمد خالص ۱.۱۰۰.۹۶۷ میلیون ریالی دست پیدا کرده بود.

اما در بخش سود عملیاتی، شرکت فروسیلیس با رشد مناسبی طی سه سال روبه‌رو شده است. به طوری که در این بخش از ۱۶۷.۱۳۸ میلیون ریال سال ۹۵ به ۱۸۳.۵۸۰ میلیون ریال در سال ۹۶ و با جهش بسیار مناسب به ۷۰۴.۱۷۶ میلیون ریال در سال ۹۷ رسیده است.

البته هزینه‌های غیرعملیاتی این شرکت نیز طی سه سال به شدت افزایش پیدا کرده و از ۵.۵۶۲ میلیون ریال در سال ۹۵ به ۸۳.۳۱۶ میلیون ریال در سال ۹۷ رسیده است.

فروسیلیس اما طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۵۵۴ درصدی سود خالص را تجربه کرده است. این شرکت سود خالص ۹۶.۲۷۷ میلیون ریالی سال مالی ۹۶ را به ۵۳۴.۰۷۲ میلیون ریال در سال ۹۷ ارتقا داده است.

همین مساله سبب شده تا سود واقعی هر سهم این شرکت از ۱۱ تومان سال ۹۶ به ۶۱ تومان در سال ۹۷ برسد.

افزایش تولید این شرکت در سال ۹۷ منجر به افزایش فروش آن چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی شده است. فروش داخلی این شرکت با ۴۸ درصد افزایش مواجه شده و صادرات این شرکت نیز در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۲۸ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید:  عرضه فخوز،کاوه و ذوب در بورس کالا

این شرکت همچنین سود و پاداش هیات مدیره خود را تا ۳۱ درصد افزایش داده است. فروسیلیس دلیل این امر را تغییر در سود انباشته ناشی از تقسیم سود و پرداخت پاداش هیات مدیره بر اساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ و تحقق سود خالص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به مبلغ ۵۳۴,۲۶۳ میلیون ریال دانسته است.

بودجه سال مالی ۱۳۹۸ این شرکت نیز براساس شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادي و تجاري کشور و شرکت و با توجه به تولید پیش بینی شده براي این سال تنظیم کرده است. در بودجه تنظیمی پیش بینی شده که مقدار ۲۶,۵۰۰ تن مذاب فروسیلیسیم، مقدار ۸,۷۴۵ تن پودرمیکروسیلیکات و مقدار ۲,۰۰۰ تن فروسیلیکومنیزیم تولید شود.

همچنین از مذاب تولیدي به شرح فوق مقدار ۱,۲۸۰ تن به تولید فروسیلیکومنیزیم اختصاص خواهد یافت و از مابقی مقدار ۲۲,۴۱۱ تن فروسیلیسیم و مقدار ۲,۲۵۳ تن سرباره بدست خواهد آمد.

ضمن اینکه این شرکت با توجه به پیش‌بینی تولید و فروش برآورد سایر درآمدها و مخارج شرکت، پیش‌بینی کرده است که سودخالص سال ۱۳۹۸ پس از کسر مالیات متعلقه بالغ بر ۴۲۲,۱۵۵ میلیون ریال و درآمد هر سهم براي سال مالی مربوطه مبلغ ۴۷۳ ریال شود.

همچنین چنانچه دفتر مرکزي سابق شرکت فروخته شود، سود حاصل از فروش آن که به عنوان درآمد غیر عملیاتی شرکت بوده به رقم فوق الاشاره افزوده خواهد شد.