يكي از دلايل جدي رشد نرخ دلار، بي ترديدآثار رواني مناسبات خارجي كشور و حساسيت بيش از اندازه سرمايه گذاران به اخبار منفي در اين حوزه و بي تفاوتي نسبت به اخبار مثبت بوده است.

به گزارش بورس امروز، عبدالله رحیم لوی بنیس تحلیلگر اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: هنوز كسي نميداند كه چطور دلار ٣٢٠٠ توماني به بكباره سر از قيمت هايي مثل ١٩ هزار تومان درآورد.از نظر فني رشد قيمت دلار تا ٨ هزار تومان تا حدودي قابل توجيه بود، لكن بعيد به نظر مي رسد دلار بالاي ١٣ هزار توماني قابليت توجيه فني و اقتصادي داشته باشد، مگر نگراني هاي سرمايه گذاران و نقش سوداگران و سفته بازان.

به گفته وی: از آثار مثبت افزايش نجومي نرخ دلار مي توان به تاثير در نقدينگي، پوشش بخشي از كسري بودجه، اصلاح ترازنامه بانك هايي كه در آستانه فروپاشي بودند، بهبود وضعيت سود آوري اغلب بنگاههاي صادرات محور ، رشد صادرات و… مي توان اشاره كرد.

از سوي ديگر، كاهش شديد ثروت مردم، كوچكتر شدن سفره آنان، دشواري تامين مواد اوليه و ماشين آلات براي توليد كنندگان و از همه مهمتر ظهور طبقه اي جديد اجتماعي با ثروت هاي بادآورده، آثر جدي بر تورم عمومي و سلب اعتماد عمومي به توانمندي و يا تمايل دولت در مديريت متغيرهاي موثر نظام پولي كشور، از جمله آثر منفي افزايش غير منطقي نرخ دلار بوده است.

وی عنوان کرد: يكي از دلايل جدي رشد نرخ دلار، بي ترديدآثار رواني مناسبات خارجي كشور و حساسيت بيش از اندازه سرمايه گذاران به اخبار منفي در اين حوزه و بي تفاوتي نسبت به اخبار مثبت بوده است. لكن به نظر مي رسد اين روزها ورق برگشته باشد. چرا كه ريزش اخير نرخ دلار با انتشار اخبار مثبتي نظير سفر نخست وزير ژاپن به ايران، خبر سفر وزير امور خاجه آلمان و مدير اروپايي اينستكس به تهران، ارسال سيگنال هاي مثبت از كاخ سفيد، حاكي از دگرگوني در نگاه سرمايه گذاران به اخبار مثبت و بي تفاوتي نسبي به اخبار منفي مثل تحريم صنعت پتروشيمي است.

بیشتر بخوانید:  صادرات زنجیره سیمان ۲۲ درصد رشد کرد

وی افزود: هر چند نوع مديريت دولت در بازار ارز، امكاني را براي تحليل چرايي نوسانات اخير قيمت ها در اين بازار را فراهم نمي كند، مع ذالك به نظر مي رسد اتخاذ برخي سياستها و يا انتشار برخي اخبار ، مانند دريافت ماليات از معاملات سكه، راه اندازي بازار متشكل ارزي، حذف تدريجي دلار هاي ارزان قيمت دولتي،واردات اقلام و كالاهاي اساسي از سوي دولت كه منجر به كاهش نياز دولت به دلار شده است،دلايلي براي كاهش اخير نرخ دلار باشند.

رحیم لوی بنیس خاطرنشان کرد: هر چند تداوم كاهش نرخ دلار تا كانال ١٠ هزار تومان در كوتاه مدت قابل پيش بيني است. لكن تداوم حضور جدي عوامل رشد دهنده قيمت در كنار احتمال كاهش قيمت هاي جهاني نفت و دشواري هاي بازگشت ارز ناشي از صادرات ساير كالاها بويژه محصولات پتروشيمي كه تامين كننده حدود ٣٠ درصد درإمد هاي ارزي كشور، در بلند مدت احتمال بر گشت روند صعودي نرخ دلار دور از انتظار نيست. هر گونه اخبار منفي احتمالي سياسي من جمله نتايح سفر مقامات ژاپني و إلماني، سرعت چنين برگشتي را بيشتر خواهد نمود.

وی ادامه داد: هيجان دلار صرفا با اتخاذ سياست هاي پولي منطقي و پايدار از سوي دولت، ايجاد بازارهاي موازي پربازده تر از بازار ارز و مخابره اخبار مثبت سياسي و نهايتا گسترش عمق شفافيت و حذف هر گونه رانت فساد زا در اين بازار، فروكش خواهد كرد.