در معاملات امروز تالار صنعتی بورس کالا، ۹۰۰۰ تن ورق گالوانیزه  با قیمت پایه ۲۴۳ هزار و ۸۹۳ ریال عرضه شد. از این میزان ۲ هزار تن با قیمت ۲۴۵ هزار و ۶۷۲ ریال مورد معامله قرار گرفت. به عبارت دیگر ۱۹٫۰۴ درصد از ورق گالوانیزه عرضه شده در معاملات امروز بورس کالا به فروش رسید.

به گزارش بورس امروز؛ در معاملات امروز تالار صنعتی بورس کالا، ۹۰۰۰ تن ورق گالوانیزه  با قیمت پایه ۲۴۳ هزار و ۸۹۳ ریال عرضه شد. از این میزان ۲ هزار تن با قیمت ۲۴۵ هزار و ۶۷۲ ریال مورد معامله قرار گرفت. به عبارت دیگر ۱۹٫۰۴ درصد از ورق گالوانیزه عرضه شده در معاملات امروز بورس کالا به فروش رسید.

این عرضه تنها مربوط به شرکت ورق خودروی چهارمحال با تناژ ۲۰۰۰ تن و تقاضای ۲٫۵۵۰ تن با رقابت کمتر از یک درصد معامله شد. مابقی عرضه ها معامله نشد. قیمت پایه گالوانیزه در چند هفته اخیر کاهشی بوده و این موضوع منجر به کاهش تقاضای کالای مذکور شده است. با توجه به قیمت معامله شده ورق گرم و کاهش قیمت آن نسبت به قبل، نحوه قیمت گذاری ورق سرد (که مساوی با نسبت جهانی گرم به سرد ضربدر قیمت گرم معامله شده)، باز هم پیش بینی کاهش قیمت در این کالا وجود دارد.

  • نویسنده : فاطمه زمانیان - مدیر کالایی کارگزاری باهنر