استاندار اصفهان با بیان این که نباید بگذاریم دستاوردهای فولاد مبارکه زیر سوال برود، گفت: از دستگاه قضایی تقاضا داریم با افراد متخلف قاطعانه برخورد شود و نباید این سرمایه اجتماعی به خاطر مفاسد اقتصادی خدشه‌دار شود.

به گزارش بورس امروز، سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان اظهار کرد: مجموعه فولاد مبارکه یک مجموعه بزرگ صنعتی است که خیر و برکات زیادی برای کشور داشته و نباید دستاوردهای این مجموعه گرانقدر زیر سئوال برود.

وی افزود: این تحقیق و تفحص نباید به گونه‌ای باشد که مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور زیر سئوال بروند و تحت‌الشعاع قرار بگیرند.

مرتضوی تاکید کرد: باید به این توجه کنیم که مؤلفه‌های قدرت ما را نزنند و ظرفیت‌های امنیتی، سیاسی یا اقتصادی زیر سوال نرود.

استاندار اصفهان اذعان داشت: از دستگاه قضایی تقاضا داریم با افراد متخلف قاطعانه برخورد شود تا به سرمایه اجتماعی ما به خاطر مفاسد اقتصادی خدشه‌دار شود.