2 واحد تولیدی در شرکت پتروشیمی پارس برای تعمیرات متوقف می شوند.

یه گزارش بورس امروز؛ مسعود حسنی مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس از تعمیرات اساسی واحدهای اتیل بنزن واستایرن منومر در این مجموعه پتروشیمی خبر داد.
وی اظهار داشت: واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس به مدت 45 روز از تعمیرات اساسی برخوردارند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس ادامه داد: این توقف از اول شهریورماه امسال آغاز می شود.
وی تصریح کرد: واحد استحصال اتان این شرکت در مدار تولید است.

  • منبع خبر : کدال