بازار سرمایه همچنان در یک دوره بی تصمیمی به سر می برد، سایه سنگین سرنوشت برجام تا سیاست های داخلی و تحولات خارجی بازارها را در رکود فرسایشی فرو برده است. این بی تصمیمی در بازار سرمایه خود را با نشانه هایی بی میلی به خرید سهام، کاهش حجم و ارزش معاملات و رکود معاملاتی نشان می دهد.

به گزارش بورس امروز؛ بازار سرمایه همچنان در یک دوره بی تصمیمی به سر می برد، سایه سنگین سرنوشت برجام تا سیاست های داخلی و تحولات خارجی بازارها را در رکود فرسایشی فرو برده است. این بی تصمیمی در بازار سرمایه خود را با نشانه هایی بی میلی به خرید سهام، کاهش حجم و ارزش معاملات و رکود معاملاتی نشان می دهد.
فعلا روند برگشتی پایداری را تا مشخص شدن درایور های بازار نمی توان انتظار داشت. از این روی توصیه می شود تا از معاملات هیجانی تا مشخص شدن روند برگشتی پرهیز شود. انتظار می رود با توجه به عمق کم بازار و ابهامات یاد شده، حرکت جریان وجوه عمدتا در نمادهای کوچک تر که دارایی کشش و پتانسیل بنیادی یا معاملاتی هستند، در جریان باشد.
به صورت خلاصه ابهامات عامل بی میلی جریان پول شده است، برجام درایور مهم دلار را تحت الشعاع خود قرار داده است که از نظر همبستگی بازار با نرخ دلار در کوتاه مدت، بازار زیر فشار به ویژه از جانب نمادهای ارز محور قرار دارد. از سوی دیگر درایور برجام نیز بخش دیگری از صنایع نظیر خودرو، بانک، حمل و نقل را متاثر از خود کرده است که با جریانات خبری، نوسانات غیر متعارفی خواهند داشت. دسته سوم نیز عمدتا تک نمادها نوسانات مقطعی خواهند داشت تا زمان رفع ابهامات و رسیدن به نقطه ارزندگی …

  • نویسنده : سید سلمان نصیر زاده- کارشناس بازار سرمایه