با توجه به سرمایه گذاری منابع مردم نزد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، این صندوق ها با ایجاد حساب سپرده نزد بانک، نرخ سود بانکی را تعیین می کنند هرچند نظام بانکی در این نرخ اهمیت بالایی دارد اما در مرحله ی دوم حساب می شود.

محسن بهشتی نامدار مدیر صندوق با درآمد ثابت نوع دوم کارای سبد گردان کاریزما در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، اظهار داشت: صندوق های بادرآمد ثابت با حساب های سپرده عموما مقایسه می شوند در حالی که این مقایسه صحیحی نیست. در شبکه بانکی نرخ سود تضمین شده ی بانکی وجود دارد در حالی که در صندوق های سرمایه گذاری این نرخ تضمین شده وجود ندارد.

وی ادامه داد: صندوق های سرمایه گذاری جزو صندوق های دارای ریسک محسوب می شوند هرچند مدیران صندوق ها برای جذب منابع بیشتر، به سمت پایداری نرخ در حرکتند و با ابزارهای در اختیار تلاش دارند تا نرخ های همواری را در یک محدوده ی مشخص به سرمایه گذار ارائه دهند تا منابع بیشتری را جذب کنند.

بهشتی نامدار اضافه کرد: هدف از شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزارهای مالی، سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه است. اما صندوق های بادرآمد ثابت تقریبا در حال حاضر رقیب حساب های سپرده ی بانکی هم محسوب می شوند .

وی در بیان مزیت صندوق های سرمایه گذاری نسبت به حساب های سپرده بانکی، اظهارداشت: حساب سپرده های بانکی برای برخورداری از نرخ سودبین 20 تا 22 درصدی، بایستی  مدت دار باشند و حتما طی یک مدت مشخصی منابع اشخاص حقیقی و حقوقی باید نزد بانک باشد اما صندوق های سرمایه گذاری، مدت دار نیستند و سرمایه گذار می تواند از یک روز تا بیش از یک سال در صندوق ها سرمایه گذاری داشته باشد.

مدیر صندوق با درآمد ثابت نوع دوم کارای سبد گردان کاریزما نکته ی دوم را به نرخ شکست نسبت داد و گفت: اگر حساب های سپرده ی بانکی زودتر از موعد سپرده بسته شود، به آن نرخ شکست تعلق می گیرد. مابه التفاوت نرخ کوتاه مدت و بلندمدت را از اصل سپرده سرمایه گذار برای مدتی که سرمایه گذار سود گرفته است، برداشت می کند.

وی تصریح کرد: اما در صندوق های سرمایه گذاری نرخ به صورت روز شمار به سرمایه گذار ارائه می شود و حداقل مانده موضوعیت ندارد. لذا سرمایه گذار می تواند در طول دوره، منابع خود را اضافه و یا کم کند و نسبت به مانده ای که در صندوق دارد مطمئن است و بر اساس نرخ روز شمار سود دریافت می کند.

وی اظهارداشت: بنابراین مزیت های صندوق های سرمایه گذاری نسبت به حساب های سپرده باعث شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی رو به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آورند.

بهشتی نامدار  که آینده ی بازار پول را در صندوق های بادرآمد ثابت می دانست، ادامه داد: نرخ سود را صندوق های بادرآمد ثابت مشخص می کند، هرچند نظام بانکی در این نرخ اهمیت بالایی دارد اما در مرحله ی دوم حساب می شود، به این دلیل که مردم منابع خود را نزد صندوق ها قرار می دهند و صندوق ها حساب سپرده نزد بانک ایجاد می کنند و این روش به نظر منطقی تر می رسد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ابزار مالیاتی برای نهادهای مالی و اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه یک امتیاز محسوب می شود، شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه از تخفیف مالیاتی 10 درصدی برخوردارند. معافیت مالیاتی درآمد حاصله صندوق های سرمایه گذاری بر جذابیت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری افزوده است. اما تعلق مالیات به حساب های سپرده، موضوعی است که همچنان در کش و قوس است و از طرف دولت همچنان نهایی نشده است.

وی ادامه داد: از این روی نمی توان اظهار نظر کلی کرد که به سپرده ی اشخاص حقوقی و یا حقیقی در آینده مالیاتی تعلق می گیرد یا خیر؟ اما در حال حاضر به دلیل معافیت مالیاتی درآمدهای سپرده های بانکی و صندوق های بادرآمد ثابت، به نظر می رسد که اگر در آینده دولت تصمیم به اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی داشته باشد به ورود جریان نقد به صندوق های بادرآمد ثابت کمک می کند و قطعا بازار با صندوق های بادرآمد ثابت جذاب تر خواهد بود که این موضوع نرخ ها را دچار تغییر خواهد کرد.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به قانونی بودن نصاب های سرمایه گذاری در صندوق ها از سوی سازمان بورس، بر لزوم رعایت آن نصاب ها از سوی صندوق ها بالاخص مدیر صندوق ها تاکید کرد و اظهارداشت: چیدن ترکیب دارایی در صندوق های مختلف و سهامی بسیار آسان  است و با توجه به شرایط روز بازار، مدیر این امکان را دارد که دارایی های صندوق را بالانس کند و حساب ها را تعدیل کند.

وی اضافه کرد: اما در صندوق های بادرآمد ثابت به دلیل وجود منابع زیاد و با توجه به چشم انداز نرخ بهره در بازار اوراق بهادار و بازار پول، مدیر صندوق نمی تواند چالاکی موجود در صندوق های سهامی را در صندوق های با درآمد ثابت نیز داشته باشد. لذا جانب احتیاط را رعایت می کند که اگر در آینده بنا بر تغییر نرخ سود سپرده و یا سود نرخ اوراق باشد، بتواند خود را با توجه به شرایط روز تعدیل کند.

وی تصریح کرد: از این روی ترکیب دارایی در صندوق های بادرآمد ثابت با توجه به انتظارات آتی چیده می شود که این امر با الزامات  و تکلیف سازمان بورس به صندوق ها، مطابقت ندارد. لذا منطقی است که مدیر صندوق در نظرداشته باشد که نسبت به شرایط روز اقتصادی جانب احتیاط را رعایت کند.

مدیر صندوق با درآمد ثابت نوع دوم کارای سبد گردان کاریزما معتقد است که منابع نقد صندوق های بادرآمد ثابت در 5 ماهه ابتدایی سال به نسبت ترکیب اوراق و سهام  بیشتر می شود و این بحث احتیاط مدیر صندوق ها را می رساند.

وی ترجیح را بر این می داند که منابع در حساب های سپرده باشد و به محض مشخص شدن نرخ بهره در اقتصاد، صندوق به خرید اوراق بهادار و سهام ورود کند.