امروز 24 مردادماه معاملات بلوک 9 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از ارزش یک هزار و 840 میلیارد و 929 میلیون و 52 هزار و 435 ریالی برخوردار شد.

به گزارش بورس امروز؛ بیشترین حجم معاملات بلوک به معاملات پتروشیمی شازند مربوط بود که از حجم 27 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 5 میلیارد و 113 میلیون و 200 هزار ریالی برخوردار بود.
در معاملات امروز دو معامله بلوک داروسازی امین از ارزش حدود 193 میلیاردریالی و دو معامله بلوک سرمایه گذاری صدرتامین به ارزش 156 میلیارد ریال، سرمایه گذاری غدیر 146 میلیارد ریالی همراه بودند.
پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران و پتروشیمی پارس، صنایع کاغذ پارس و توسعه معادن فلزات از دیگر سهامی بودند که در جریان معاملات امروز، از معاملات بلوکی برخوردار بودند.