فرصت اقتصادی آفریقا برای ایران بسیار قابل توجه هستند و دولت سیزدهم نیز تحکیم روابط با کشورهای آفریقایی را از اولویت‌های سیاست خارجی قرار داده است.

به گزارش بورس امروز، فرصت اقتصادی آفریقا برای ایران بسیار قابل توجه هستند و دولت سیزدهم نیز تحکیم روابط با کشورهای آفریقایی را از اولویت‌های سیاست خارجی قرار داده است.
یکی از بازارهای هدف در دنیا که به لحاظ توجیه اقتصادی و جامعه هدف به لحاظ تعداد مصرف کننده، در رنکینگ بالایی قرار دارد، بازار کشورهای آفریقایی است. از سویی با وجود منابع سرشار معدنی در این کشور ها ، رفت و برگشت منابع اقتصادی در این مدل تجارت بسیار مورد توجه است.
آفریقا بیش از 30 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارد.

منابع معدنی و منابع بکر و ثروت زا در افریقا، باعث شده تا تبادل اقتصادی با کشورهای این قاره در مسیر تازه ای قرار بگیرد. جمعیت زیاد مصرف کننده، شکننده و ضعیف بودن زیر ساخت های بسیاری از کشورهای آفریقایی باعث شده تا کشورهایی دیگر در صدد قبضه بازارهای این سرزمین سیاه بر آیند. در حال حاضر چینی ها با استراتژی کمربند راه در حال سرمایه گذاری های گسترده در این بازار هستند. تا یک دهه اخیر سهم بیشتری داشته باشند. منابع معدنی فراوان و کارگر ارزان باعث شده تا چینی ها اقدام به برنامه ریزی گسترده و احداث پروژه های متعدد در این کشور ها کنند.

پیشینه مثبت تاریخی ایران

آفریقا در طول تاریخ همواره مورد استعمار بسیاری از کشورهای غربی بوده و نگاه آنها به این کشور های استعمارگر همواره منفی بوده است و اما پیشینه تاریخی مثبت ایران برای سردمداران این کشور ها مهم است و این حسن اعتماد باعث شده توجه ویژه ای به کشورهای آسیا و به ویژه ایران داشته باشند. مهاجرت جمعی از ایرانیان از سرزمین های جنوبی مثل شیراز و سیستان به آفریقا در 400 سال قبل و نشان دادن فرهنگ اصیل ایرانی باعث شده تا مردم این سرزمین ستمدیده از ایرانیان به نیکی یاد کنند.

فلذا با داشتن این پیشینه نیک تاریخی امروزه که در شرایط تحریم که درهای اقتصاد اروپا و آمریکا در ها بسته است، می توان با آفریقا وارد ورودات و تعاملات اقتصادی گسترده شد.

مواد اولیه، کالاهای ساخته شده و تکنیسین ماهر نیاز بازار آفریقا

با توجه به ضعف در زیر ساخت های کشور های آفریقایی ساخت تاسیسات، مواد اولیه و کالاهای ساخته شده در اولویت قرار دارند.
در بخش ساختمان و تاسیسات، انتقال دانش فنی و صادرات خدمات فنی و مهندسی یک راهبرد اساسی در توسعه روابط محسوب می شود. صنعتگران ایرانی،
نجار در و پنجره ساز ، جوشکار، آهنگر، معمار و … از جمله مشاغل مورد نیاز در این کشور ها است. طراحی، تاسیسات و تکنیسین های برق از دیگر نیاز های اساسی حوزه ساخت و ساز در منطقه آفریقا محسوب می شوند و نیاز به تکنیسین هایی از این دست بسیار مورد توجه است.

تراز مالی افریقا حدود 500 میلیارد دلار در سال است که تنها 600 میلیون دلار از این مبلغ سهم کشور ما از طریق صادرات قیر و پتروشیمی بوده است .
منابع عظیمی که در این کشور ها وجود دارد وجود دارد ی توانند برای توسعه صنایع در کشور ما کاربرد داشته باشند و این تعامل باعث رونق و توسعه دو جانبه خواهد شد.

پیمان های اقتصادی جدید، شاه کلید توسعه روابط با آفریقا

در حال حاضر عوارض گمرکی کشورهای آفریقایی بسیار بالاست و صرفه اقتصادی بسیاری از معاملات را کاهش داده است. در حقیقت دولتمردان باید با استفاده از ظرفیت های سیاست های خارجی و به منظور رقابت سالم با سایر کشورها، از طریق اتحادیه های افریقا قوانین گمرکی را به منظور توسعه و تسهیل در روابط تجاری تعدیل کنند. در حال حاضر بسیاری از محصولات کشورهای اوراسیا از طریق خلیج فارس به آفریقا صادر می شود و ایران به عنوان پل و کانال ارتباطی بین اور اسیا و آفریقا یک کشور استراتژیک محسوب می شود.

رشد چشمگیر اقتصادی برخی کشورهای اروپایی

رشد اقتصادی برخی از کشورهای افریقایی به ده درصد رسیده است در حالی که برخی کشورهای بزرگ با رشد نا خالص ملی در کرونا مواجه شدند.
حرکت رو به رشد دارند و شرایط تحریمی فرصت های جدیدی باز کرده
نگاه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از این ظرفیت در دذوران تحریم های ظالمانه رشد اقتصادی بخش خصوصی و پیدا کردن راه های جدید برای رهایی از وابستگی به منابع نفتی و خام فروشی است.

کشاورزی فراسرزمینی

یکی از مشکلات عدیده و قابل توجه کشورهای جهان در حال حاضر تامین غلات و محصولات کشاورزی است. کارشناسان کشت یا کشاورزی فرا سرزمینی را چاره کار می دانند و آفریقا در حال حاضر دارای این قابلیت است.
کشاورزی جدید و ارزان کمپانی های بزرگ دنیا را راهی این سرزمین کرده و کشت فرا سرزمینی در آفریقا در حال توسعه است.
در پایان باید اشاره داشت توسعه مراودات تجاری با کشورهای آفریقایی به دلایلی که پیش تر ذکر شد، نیاز اقتصاد کشور است و برنامه ریزی در خصوص

تبادلات اقتصادی و تجاری یک ضرورت است. امید است مسئولان با مطالعه دقیق و همه جانبه ضمن رفع موانع روابط اقتصادی با آفریقا به توسعه روابط کمک شود تا بتوانیم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری روابط را در راستای منافع دو جانبه با کشورهای آفریقایی گسترش دهیم.