شرکت فراورده های غذایی و قند چهارمحال در تیر ماه 1401 توانسته بیشترین درآمد حاصل که معادل با 1،369 میلیارد ریال است را کسب نماید.

به گزارش بورس امروز، شرکت فراورده های غذایی و قند چهارمحال با سرمایه ای معادل با 2,455 میلیارد ریال مشغول به تولید محصولاتی از قبیل: شکر تولیدی از چغندر قند، شکر حاصل از تصفیه خام خریداری، ملاس، تفاله تر، تفاله خشک سهمیه کشاورزان، تصفیه شکر خام کارمزدی، تفاله خشک، قند، الکل، و ویناس است.

 

  • گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیر 1401

شرکت فراورده های غذایی و قند چهارمحال در یکماهه تیر 1401 از فروش محصولات خود توانسته مبلغی را معادل با 1,369 میلیارد ریال کسب کند. و از ابتدای سال 1401 تا پایان تیر ماه به صورت تقریبی مبلغی را در حدود 1,998 میلیارد ریال را کسب کند در حالیکه در دوره مشابه خود در سال گذشته این شرکت تنها توانسته بود از فروش محصولات خود 336 میلیارد ریال درآمد کسب نماید.

 

در جدول بالا درآمدها این شرکت به صورت ماهانه قرار داده شده است که طبق این جدول، شرکت فراورده های غذایی و قند چهارمحال در تیر ماه 1401 توانسته بیشترین درآمد حاصل که معادل با 1،369 میلیارد ریال است را کسب نماید. در یکماهه تیر این شرکت نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته با حدود 249 درصد رشد همراه گردیده است.

در یکماهه تیر 1401؛ حدود 93 درصد از کل درآمد حاصل از فروش محصولات به فروش محصول شکر تولیدی حاصل از چغندر قند تعلق دارد و در این دوره حدود 7,062 تن از این محصول به فروش رسیده است که بیشترین تناژ فروخته شده از این محصول می باشد.  همین امر سبب گردیده که درآمد شرکت در 4 ماهه ابتدایی سال 1401 تا 1,998 میلیارد ریال افزایش یابد.

درآمد حاصل از فروش این کارخانه تولیدی در 4 ماهه ابتدایی سال 1401 نسبت به دوره مشابه خود در سال 1400؛ از 337 میلیارد ریال, حدود 493 درصد افزایش یابد و به 1,998 میلیارد ریال برسد.

فروش قند چهار محال دریک گراف  مشخص است به این ترتیب که فروش تیر ماه نسبت به دوره های قبلی چشمگیربوده است و نسبت به کل صنعت عدد بالاتری است وبا توجه به شرایط فعلی که بسیاری از شرکت ها در جذب چغندر مشکل داشته اند و چغندر های رسیده طبق مشاهدات، از سوی کشاورزان در استان ها و بسیاری از شهرها مشکل داشته اند  وبا وجود اعتصاب  کشاورزان چغندرخراب زیادی به کارخانجات قند و شکر فرستاده شده است  اما قند چهار محال با جذب  چغندر با کیفیت مطلوب و از سویی تولید شکر از محل چغندر ضریب  بالایی در چهار ماهه اول سال ثبت کرده واز ابتدای سال تا کنون  بسیاری از شرکت های هم گروهی در منطقه جغرافیایی یکسان حاشیه سود 5 الی 6 درصد را تجربه کرده اند . اما این عدد برای قند چهارمحال بالای 15 درصد بوده که به دلیل  مدیریت صحیح  منابع و تولید محصول با کیفیت تر می باشد . در بحث نرخ رقابتی هم براساس گزارشات میدانی نرخ فروش شکر قند چهارمحال تا حدود 3 تا 4 درصد از متوسط قیمت سایر شکرهای بازارگران تر به فروش میرسد.

در مجمع سال مالی منتهی به اسفند 1400 که در اواخر تیر ماه 1401 برگزار گردید تصویب شد که به هر سهم 150 ریال سود تخصیص یابد. و این شرکت آماده بازگشایی در روزهای آتی خواهد بود.