شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند را آگهی کرد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 49درصد از سهام شرکت شرکت پتروشیمی شازند را واگذار می کند.
این بلوک 3 میلیارد و 951 میلیون و 360 هزار سهمی پتروشیمی شازند در بازار اول بورس تهران عرضه خواهد شد.
قیمت پایه این بلوک 82 هزار و 70 ریال تعیین شده است. این عرضه دوشنبه 21 شهریورماه 1401 به صورت یکجا و نقد انجام می گیرد.