عقیده یک چارتیست بر این است که تمام اتفاقات سیاسی و اقتصادی در قیمت سهم لحاظ شده است و از دید بازاری و رفتارشناسی در این برهه زمانی افت چندانی برای بازار متصور نیستم.

مجید حق پرست،کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:در مورد تحریم های جدید گروه پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس خارج از مبحث بنیادی که خیلی از تحلیلگران این مسأله را لحاظ کردند اما از دید بازاری چند نکته را باید عنوان کنم:

بازار بورس ما در این برهه زمانی در برابر این تحریم ها واکسینه شده است.یعنی خیلی از این تحریم ها در قیمت سهم لحاظ شده و به طور خلاصه یعنی پیشخور شده است.قطعا تبعات این تحریم ها اگر ادامه داشته باشد در آینده خودش را نشان میدهد یعنی وقتی که قیمت نمادهای بازار به اوج خوشبینی برسد!!!

وی افزود:عقیده یک چارتیست بر این است که تمام اتفاقات سیاسی و اقتصادی در قیمت سهم لحاظ شده است و از دید بازاری و رفتارشناسی در این برهه زمانی افت چندانی برای بازار متصور نیستم.

حق پرست در انتها خاطرنشان کرد: آینده کامودیتی ها را نزولی پیش بینی میکنم.اما طلای جهانی روندش صعودی خواهد بود.برای نفت هم،افت قیمتی را در آینده بیشتر محتمل میدانم.

بیشتر بخوانید:  سدیدی به عنوان سرپرست وبانک معرفی شد