بنیامین حیدرزاده مدیرعامل شرکت حمل و نقل توکا اعلام کرد که قراردادی با فولاد هرمزگان خبر داد.

به گزارش بورس امروز و بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت حمل و نقل توکا؛ عنوان این قرار داد تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات حمل ونقل داخلی شات دان سالیانه واحد احیاء مستقیم در شرکت فولاد هرمزگان جنوب است.
وی مبلغ قرار داد را 358 میلیارد و 688 میلیون ریال اعلام کرد.
تاریخ شروع قرار داد 12 مردادماه 1401 عنوان شده است.

  • منبع خبر : کدال