تولید نمونه دوم اتوبوس برقی در ایران خودرو دیزل مراحل کسب مجوز را طی می کند.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت ایران خودرو دیزل باتوجه به روند توليدخودروهاي تجاري برقي در سطح دنيا و نياز کلان شهرها براي کاهش آلايندگي، به تعریف پروژه اتوبوس برقي در نيمه دوم سال 1400 از سوی این شرکت اشاره کرد که يک نمونه از آن بر روي اتوبوس شهري آتروس 1230 پياده سازي شد.
این شرکت ادامه داده است که به رغم این موضوع اما هنوز بصورت نمونه بوده و تاييديه هاي لازم ( استاندارد، محيط زيست و ….) و توليد انبوه اخذ نشده است.
این شرکت پیش بینی کرده است که مجوزهاي قانوني براي نمونه دوم تاپايان ديماه 1401 اخذ گردد اما هيچگونه مذاکره و قراردادي براي فروش اتوبوس برقي انجام نگرفته است.
همچنین شرکت ایران خودرو دیزل در خصوص توليد کشنده آتامان، عنوان کرده است که پروژه کشنده آتامان تعريف و نمونه هاي اوليه آن توليد شده و در مرحله اخذ تاييديه استاندارهاي لازم است.
بر اساس پيش بيني شرکت؛ اخذ مجوزها تا پايان مهرماه 1401 به انجام برسد که بعداز آن اطلاع رساني عمومي انجام و مجوزهاي لازم جهت پيش فروش اخذ مي گردد.
این شرکت تاکید کرده است که هيچگونه مذاکره و قراردادي براي فروش انجام نگرفته است. لذا در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

  • منبع خبر : کدال