بنا به تعریف در نظرگرفته شده برای عملیات بازارگردانی، بازار گردانی با هدف تسهیل و روان سازی معاملات صورت می گیرد، در زمان افزایش تقاضا، باید با عرضه زیاد و در هنگام عرضه بالا از سوی بازار در سهام،‌ با ایجاد تقاضا، عملیات بازار گردانی منجر به افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار در بازار سرمایه شود.

به گزارش بورس امروز، بنا به تعریف در نظرگرفته شده برای عملیات بازارگردانی، بازار گردانی با هدف تسهیل و روان سازی معاملات صورت می گیرد، در زمان افزایش تقاضا، باید با عرضه زیاد و در هنگام عرضه بالا از سوی بازار در سهام،‌ با ایجاد تقاضا، عملیات بازار گردانی منجر به افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار در بازار سرمایه شود.

ناشران بورسی نیز به علت شرایط بد ایجاد شده در بازار مسئولیت کمک به نقدشوندگی بازار دارند بر این اساس است که آنها ملزم به داشتن بازارگردان شده اند. اگرچه شرایط بازار این عمل را  آنچنان همراه با موفقیت آمیز نکرده است.

  • نویسنده : حامد ستاک، مدیر عامل کارگزاری آریا نوین