خصوصی سازی واقعی باشگاه های ورزشی با انتقال مالکیت و مدیریت آن ها به صورت کامل صورت می پذیرد.

به گزارش بورس امروز، خصوصی سازی واقعی باشگاه های ورزشی با انتقال مالکیت و مدیریت آن ها به صورت کامل صورت می پذیرد.  درج نماد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و افزایش سرمایه آن ها از محل صرف سهام در بازار پایه فرابورس ایران،‌ مقدمات شفافیت و اصلاحات ساختارهای مالی برای آنها فراهم گردیده است و شرایط را برای ورود سایر شرکت های فرهنگی و ورزشی به بازار سرمایه تسهیل می سازد. اگرچه در ورود این دو باشگاه ورزشی به بازار سرمایه حذف نام آنها از لیگ قهرمانان آسیا نقش مهمی داشت. عدم برخورداری این باشگاه ها از ساختار و شفافیت های مالی لازم عامل اصلی حذف نام آنها از مسابقات آسیایی و عدم احراز شرایط  Aکنفدراسیون فوتبال آسیا شد.

این امر فشار هواداری مضاعف را بر سیستم مدیریتی این باشگاه ها وارد ساخت که منجر به افزایش تمایل آن ها جهت ورود هر چه سریعتر به بازار سرمایه گردید. از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی موجود در باشگاه ها و شیوه ورود این دو باشگاه به بازار سرمایه، تزریق مستقیم منابع به خود باشگاه ها صورت گرفت. این منابع می بایست در قسمت هایی که در گزارش توجیهی افزایش سرمایه ذکر شده است، مصرف گردد. باشگاه ها می توانند از لحاظ پرداخت بدهی ها به نقطه مطلوبی دست یابند و شرایط با ثباتی را تجربه کنند. اما در کشور ما عدم برخورداری باشگاه ها از حق پخش و عدم رعایت قوانین مربوط به کپی رایت، امکان کسب درآمد مدون و مستمر برای باشگاه ها را فراهم نمی سازد. بر این اساس ورود این باشگاه ها به بازار سرمایه سبب بهبود مطالبه گری سهامداران این باشگاه ها نسبت به گذشته میشود. بطوری که این باشگاه های ورزشی را قادر می سازد تا با تسویه بدهی های گذشته خود،‌ به ساختارهای خود نظم و ترتیب بخشند.

اما پس از ورود این دو باشگاه ورزشی به بازار سرمایه به ‌رغم مخالفت های صورت گرفته، ذکر برخی نکات ضروری است. همواره ورود یک صنعت جدید در بازار سرمایه اتفاق مطلوبی برای بازار سرمایه محسوب میشود. ورود این باشگاه ها می تواند معیار و محکی برای سایر شرکت های فرهنگی ورزشی جهت ورود به بازار سرمایه باشد. ضمن آنکه دو باشگاه تراکتورسازی تبریز و فولاد مبارکه سپاهان نیز در راه ورود به بازار سرمایه هستند. همچنین برخی از مباحث باشگاه ها در رابطه با پرداختی ها، دریافتی ها و …، پس از ورود آنها به بازار سرمایه شفاف خواهد شد؛ بطوری که هواداران و سهامداران آنها می توانند از این مسائل مطلع شوند. با توجه به عدم حاکمیت نظام گزارشگری و انضباط مالی بر این باشگاه ها، ورود آنها به بازار سرمایه در پی الزام به انتشار گزارشات و پاسخگویی بیشتر مدیران چالشی را برای آنها فراهم خواهد ساخت. با توجه به تفکیک مقوله هوادار و سهامدار در این باشگاه ها،‌ سهامداران باید با مطالبه گری خود تلاش کنند تا این باشگاه ها به شرایط مطلوبی دست یابند. در صورت انتقال مالکیت بیش از 51 درصدی این دو باشگاه به نهادهای واجد شرایط و صلاحیت برای برنامه کسب و کار و توسعه ‌ای، این دو باشگاه شرایط بهتری را در خصوص عدم تعارض منافع در  بین هواداران و سهامداران تجربه خواهند کرد و از رقابت مناسبی در سطح آسیا هم برخوردار خواهند شد. به مانند باشگاه های عضو لیگ حاشیه خلیج فارس که با برخورداری از درآمد مناسب،‌ به راحتی قادر به هزینه هستند.

  • نویسنده : شایان شاه حسینی، مدیر تامین مالی شرکت کارگزاری بانک سامان( مشاور عرضه و پذیرش شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس)
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز