صندوق های حامی بازار سرمایه مانند دیگر ناشران فعال در بازار سرمایه باید عملکرد خود را به صورت شفاف ارائه دهند. عدم شفافیت عملکرد این صندوق ها در بازار سرمایه قطعا برای بازار سرمایه آسیب زا خواهد بود.

به گزارش بورس امروز، صندوق های حامی بازار سرمایه مانند دیگر ناشران فعال در بازار سرمایه باید عملکرد خود را به صورت شفاف ارائه دهند. عدم شفافیت عملکرد این صندوق ها در بازار سرمایه قطعا برای بازار سرمایه آسیب زا خواهد بود.

مصداق این موضوع اقدامی است که صندوق توسعه بازار در مورد شرکت های سرمایه گذاری استانی انجام داد. بدون مجوز  5 در هزار پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بازار به فروش رسید و وجه آن به حساب صندوق توسعه بازار واریز شد. نه تنها در مقابل این اقدام می بایست به شرکت های سرمایه گذاری استانی یونیت صندوق توسعه بازار تعلق می گرفت اما این امر صورت نپذیرفت، حتی صندوق توسعه بازار سرمایه به هیچ عنوان پاسخگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی نیست. از سوی دیگر متأسفانه شرکت سپرده گذاری مرکزی برای برقراری تعادل از سهام سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی می کاهد. لذا صندو ق های حامی بازار سرمایه علاوه بر اعلام هزینه های منابع خود، باید عملکرد صنعتی خود را نیز به صورت شفاف ارائه دهند. حداقل انتظار ما از این صندوق مشخص شدن تکلیف 5 در هزار هایی است که از پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری استانی برداشته شده است.

سهام برخی از شرکت های سرمایه گذاری استانی که نماد آن ها در زمان تضعیف بازار باز بود، به نصف قیمت خود تقلیل یافت. این درحالیست که پرتفوی این شرکت ها بسیار ارزنده است و تنها به منظور بهره برداری از رانت آن، قیمت سهام را تا جایی که امکان دارد کاهش می دهند تا رانتخواران به راحتی این سهام را در پایین ترین قیمت ها خریداری کنند. به راحتی خریداران سهام  شرکت های سرمایه گذاری استانی مانند گیلان، خراسان، کرمانشاه و یا … شرکت های سرمایه گذاری استانی که نماد آن ها باز بود، قابل ردیابی است، اعم از اینکه چه میزان و چه مبلغی پول بابت این خرید وارد بازار کرده اند.

  • نویسنده : وحید وطن دوست فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان قزوین
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز
بیشتر بخوانید:  اعلام نهایی شدن مطالبات اوره سازان تا پایان سال جاری در مجمع شپدیس