با توجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه طی یکماه گذشته باز هم شاهد ورود پول به صندوق های با درآمد ثابت بوده ایم. بیشترین عواملی که سبب ورود وجه به این صندوق ها گردیده رکود بازار سهام به عنوان بازار جایگزین و وضع مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی بوده است.

به گزارش بورس امروز، با توجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه طی یکماه گذشته باز هم شاهد ورود پول به صندوق های با درآمد ثابت بوده ایم. بیشترین عواملی که سبب ورود وجه به این صندوق ها گردیده رکود بازار سهام به عنوان بازار جایگزین و وضع مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی بوده است.

مسئله حائز اهمیت در این صندوق ها مقایسه خروجی وجوه از این صندوق ها با نرخ تورم است. پایین بودن نرخ سود صندوق های بادرآمد ثابت نسبت به تورم سبب افزایش تمایل افراد به خروج پول خود از صندوق های سرمایه گذاری  به سمت بازارهای دیگر به موجب نرخ تورم و افزایشی که در نرخ فرآیندها وجود دارد، می شود. به رغم این امر و با توجه به حجم صندوق های سرمایه گذاری در بازار، بیشتر با ورود نقدینگی در این صندوق ها همراه بودیم تا نسبت به خروج آن .به گونه ای که سه صندوق بزرگ بادرآمد ثابت لوتوس پارسیان، گنجینه و کاردان طی یک ماه اخیر با برخورداری از  افزایش سقف، با ورود منابع برخوردار بوده اند. حتی برای اولین بار در بازار سرمایه افزایش سقف صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت لوتوس به 60 هزار میلیارد تومان رسید که مجوز آن که از طرف هیئت مدیره سازمان بورس دریافت شده است.

 

  • نویسنده : سید علی محمد نجفی-مدیر عملیات بازار تامین سرمایه کاردان
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز