استحصالات سود بهپاک را افزایش داد.

به گزارش بورس امروز؛‌ صادق جایروندی مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی این شرکت را نسبت به دوره مشابه سال قبل مورد اشاره قرار داد و بخش عمده این رشد را ناشی از افزایش تولید ۱۵ درصدی استحصالات (پروتئین سویا، کنجاله و روغن خام و سایر استحصالات) و از سویی کاهش هزینه حلال مصرفی، سلیفون،‌ کارتن،‌ قطعات و … در راستای استفاده بهینه از امکانات و بهره وری نام برد.
وی ادامه داد:‌ دلیل کاهش مقداری پیش بینی فروش در شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول عمدتا به دلیل کاهش تقاضای خرید و رکود بازار مواد غذایی،‌ کاهش روغنکشی کارمزدی به دلیل افزایش نرخ جهانی مواد اولیه (دانه روغنی) و عدم تمایل شرکت ها برای واردات دانه های روغنی ‌است.
جایروندی تصریح کرد:‌ با توجه به حذف ارز ترجیهی و جایگزینی آن با ارز نیمایی مفروضات تهیه مواد اولیه با نرخ ارز نیمایی ۲۶۸.۸۰۰ ریال و با مقدار ۳۳ هزار تن در شش ماهه دوم و کاهش مقداری فروش انجام شده است.

  • منبع خبر : کدال