گروه مالی سپهر از سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی خارج می شود.

به گزارش بورس امروز؛‌ شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات اعلام کرد که در ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱ ، ۷۳.۸۸ درصد از سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی را عرضه می کند.
ارزش پایه هر سهم شرکت مفاخر ۵۲ هزار ریال تعیین شده است که با واگذاری این بلوک، گروه مالی سپهر صادرات از سود ۷۲۷.۲۱۱ میلیون ریالی برخوردار می شود.
واگذاری این بلوک از ارزش ۶ هزار و ۵۳۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریالی برخوردار است.
مالکیت شرکت گروه مالی سپهر صادرات در سهام مفاخر ۷۳.۹۴ درصد بوده است که ازاین میزان ۷۳.۸۸ درصد آن را واگذار می کند.

  • منبع خبر : کدال