مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس در نشست خبری خود از دوره جدید فعالیت مرکز ارتباط بازار سرمایه با ظرفیت ۳ میلیون تماس در سال خبر داد و اقدامات این شرکت طی مدت اخیر را تشریح کرد.

به گزارش بورس امروز، نشست خبری مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس صبح امروز با حضور اصحاب رسانه و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد.

مجید اسکندری با اشاره به اقداماتی که طی مدت اخیر در این شرکت رخ داده، اظهار کرد: در سال جاری صورت‌های مالی شرکت توسعه مدیریت سرمایه و آموزش بورس برای نخستین بار منتشر شد.

او با بیان اینکه موضوعات در حوزه فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ سهامداری در دستور کاری جدی این شرکت قرار گرفته، تصریح کرد: طی ۳ سال اخیر و با افزایش کمی بازار سرمایه، ترکیب سهامداران نیز تغییر کرده و بنابراین نیاز بود که به حوزه عمومی فرهنگ و هنر نیز توجه شود تا اصحاب این حوزه در کنار بازار سرمایه قرار گیرند تا با عموم مردم در ارتباط قرار گیریم و بنابراین مفاهیم مهم در این حوزه اطلاع رسانی و آموزشی داده شود.

مدیرعامل شرکت توسعه و آموزش بورس سواد مالی و تربیت اقتصادی را از جمله فعالیت‌های مهم این شرکت برشمرد و ادامه داد: در همین راستا برگزاری جشنواره‌های متعددی در دستور کار قرار گرفته و برگزاری جشنواره سواد مالی کندو در ایام نوروز در اراضی عباس آباد از جمله این اقدامات بوده که ادامه دار است.

او با اشاره به در اولویت قرار گرفتن سواد مالی گفت: در همین راستا تغییر رویکرد انتشارات بورس و تغییر ترکیب انتشارات شرکت در دستور کار قرار گرفته تا ترتیب اقتصادی و افزایش سواد مالی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

  • منبع خبر : سنا