سازمان با درخواست های افزایش سرمایه دو شرکت فولذد سپید فراب کویر و توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين مواففت کرد.

به گزارش بورس امروز؛‌ بر اساس مجوز سازمان بورس اوراق بهادار‌ سرمایه شرکت کویر از ۲۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال به میزان ۱۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و با هدف بهينه سازي و ارتقا ظرفيت خط توليد دانيلي صورت می پذیرد.
همچنین توسن نیز سرمایه خود را به میزان ۹۶۰ میلیارد ریال افزایش می دهد. این افزایش سرمایه نیز از محل سود انباشته و با هدف تحقق طرح توسعه مرکز داده شرکت در توسن اعمال می شود.

  • منبع خبر : کدال