به دلیل قطع فیبر استانی ارتباط برخی مشترکان همراه اول دچار اختلال شد.

به گزارش بورس امروز، به دلیل قطع فیبر استانی ارتباط برخی مشترکان همراه اول دچار اختلال شد.

در پی قطع فیبر استانی در خراسان رضوی، ارتباط برخی از مشترکان همراه اول دچار اختلال شده است.

کارشناسان فنی شرکت مخابرات ایران در حال بررسی موضوع و برطرف کردن مشکل هستند.

  • منبع خبر : ارتباطات سیار ایران