آنچه که امروز بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داد جلسه و اخباری از جلسه مشترک صبح سازمان بورس و بانک مرکزی به ریاست علی صالح آبادی بود.

به گزارش بورس امروز، آنچه که امروز بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داد جلسه و اخباری از جلسه مشترک صبح سازمان بورس و بانک مرکزی به ریاست علی صالح آبادی بود.
ماحصل این جلسه تصمیم برقراری تعادل در نرخ بهره بین بانکی بود که بر این مبنا احتمالا راهکارهایی برای کاهش نرخ بهره ی بین بانکی در نظر گرفته خواهد شد. همچنین تعادل بین قیمت نیما و ارز آزاد و نزدیک شدن قیمت این دو ارز بهم از دیگر موضوعات مهم این نشست متولیان بازارهای پول و سرمایه بود.
و اما در بازار سرمایه اعلام افزایش سرمایه شرکت دیران خبر مهمی در میان اطلاعات منتشره در سامانه کدال بود. افزایش سرمایه حدود ۳۵۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی از افزایش سرمایه های بالایی محسوب می شود که در چنین روزهایی روانه کدال شده است.
و اما آخرین خبر مورد اهمیت صحبت وزیر اقتصاد خاندوزی مبنی بر افزایش ۴۸ درصدی منابع بودجه ای دولت و منابع در آمدی دولت نسبت به 4 ماه گذشته ی سال قبل بود. قیمت نفت بعد از چند روز در بازار های جهانی افزایش یافته است و این موضوع منجر به افزایش درآمد های دولت شده است.

  • نویسنده : نیما حاجی لر معاون عملیات کارگزاری بانک خاورمیانه