نیما مومنی زاده مدیر عامل شرکت بیمه حکمت، طی احکامی، اعضای کمیته رسیدگی به تخلفات نمایندگان را منصوب نمود.

به گزارش بورس امروز، بر طبق این گزارش، حسن شعبانی نیا معاون تحقیق و توسعه و مشاور عالی مدیر عامل به عنوان رئیس و عضو کمیته، فرشید بخشی معاون فنی به عنوان عضو کمیته و اسماعیل قاسمی مدیر امور شعب و نمایندگان به عنوان دبیر کمیته منصوب شدند.

شایان ذکر است این کمیته با هدف ایجاد محیطی سالم جهت افزایش راندمان و شفاف سازی فرآیندهای اجرایی توسط شبکه فروش نمایندگان در راستای آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه( شماره ۵۷) مصوب شورای عالی ، بررسی تخلفات انتسابی به نمایندگان به منظور فعالیت در بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و نهادینه ساختن التزام به قوانین بیمه گری نمایندگان شرکت راه اندازی شده است.