بازار با نزدیک شدن به حمایت تکنیکالی خود و با توجه به جلسه ای که امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی علی صالح آبادی و رییس سازمان بورس مجید عشقی برگزار شد با مثبت خفیفی کار خود را شروع کرد.

به گزارش بورس امروز، بازار با نزدیک شدن به حمایت تکنیکالی خود و با توجه به جلسه ای که امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی علی صالح آبادی و رییس سازمان بورس مجید عشقی برگزار شد با مثبت خفیفی کار خود را شروع کرد. ولی با گذشت نیم ساعت، مجددا عرضه ها افزایش یافت و اکثر سهم ها به حوالی صفر تابلو برگشتند. سهم های بزرگتر مانند فارس، حکشتی، شپنا، نوری شاخص کل را به سمت مثبت برگرداندند.هرچند که بخش عمده ای از این مثبت به دلیل صف خرید حکشتی بود. سهم های کوچکتر مانند گروه کانی غیرفلزی در منفی به کار خود ادامه دادند که این باعث منفی شدن شاخص هموزن شد. در زمان تهیه این گزارش در ساعت 11 در مجموع 151 سهم در محدوده مثبت و 354 سهم در محدوده منفی معامله شدند.
بازار کماکان از عدم اعتماد و کمبود نقدینگی و بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی رنج می برد که امیدواریم با جلسه امروز این ریسک در بازار سرمایه به حداقل برسد. قیمت اکثر سهم ها جذاب است و دلیلی برای ریزش بیشتر در اکثر بازار مشاهده نمی شود.

  • نویسنده : امیرمهدی میرشاه ولد کارشناس ارشد تحلیل و ارزش گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما