مطابق روال روزها و هفته‌های گذشته، در روز جاری نیز بازار سرمایه با وجود انتشار گزارش‌های فصل بهار مناسب بسیاری از شرکت‌ها و تقسیم سود‌های مناسب در مجامع شرکت‌های بزرگ، زیر سایه رشد مداوم نرخ بهره بین‌بانکی از یک سو و عدم وجود نقدینگی مناسب و رکود معاملات از سوی دیگر شاهد افت بوده است.

به گزارش بورس امروز، مطابق روال روزها و هفته‌های گذشته، در روز جاری نیز بازار سرمایه با وجود انتشار گزارش‌های فصل بهار مناسب بسیاری از شرکت‌ها و تقسیم سود‌های مناسب در مجامع شرکت‌های بزرگ، زیر سایه رشد مداوم نرخ بهره بین‌بانکی از یک سو و عدم وجود نقدینگی مناسب و رکود معاملات از سوی دیگر شاهد افت بوده است تا بار دیگر نشان‌دهنده این مهم باشد که عدم حمایت از تولید و دست در جیب شرکت‌ها و سهام‌داران کردن توسط دولت به بهانه‌های مختلف (از جمله عوارض صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات، کنترل نرخ فروش محصولات شرکت‌ها به‌واسطه پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ دلار نیما و…) اطمینان سرمایه‌گذاران را از بین برده و موجب می‌شود تا نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی در بازار سرمایه انجام نشود بلکه خیل عظیمی از سهام‌داران با وجود شناسایی زیان، از این بازار خارج شوند و وارد بازارهایی گردند که دولت دخالت و کنترل کمتری بر روی آنها دارد که عمدتاً این بازارها سوداگرانه بوده و موجب لطمه بیشتر به اقتصاد خواهد شد. تنها راه نجات بازار سرمایه عمل به وعده‌های انجام‌شده و هموار کردن مسیر تولید برای شرکت‌های تولیدکننده است که این امر در کنار آزادسازی نرخ‌های دستوری موجب شناسایی سود برای شرکت‌ها (که عمدتاً سهام‌دار نهایی آنها صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و دولت هستند) خواهد شد که نفع آن نه‌تنها برای سهام‌داران خرد بلکه برای تمامی بدنه اقتصاد جامعه خواهد بود.

  • نویسنده : آرمین عبدی مدیر سبد سبدگردان کاریزما