در تیر ماه تمامی بازارها نسبت به ماه گذشته وضعیت کاهشی داشتند. این در حالی است که تنها بازار مشتقه روند افزایشی برخودار شده است.

به گزارش بورس امروز، در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش و حجم کل معاملات در ماه منتهی به تیر ماه، نسبت به ماه منتهی به خرداد کاهشی شد. همچنین، در این ماه شاخص هم وزن و شاخص کل نیز روند کاهشی داشتند.

بررسی معاملات بازار سهام در ماه منتهی به تیر ۱۴۰۱، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این ماه نسبت به ماه گذشته با ۱۹.۹۸ درصد کاهش، از یک میلیون و ۴۹ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال به ۸۳۹ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۱۶۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون سهم در ماه گذشته به ۱۳۱ میلیارد و ۵۲۴ میلیون سهم رسید که کاهش ۲۲.۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وضعیت صعود و نزول بازارها

در ماه یادشده، تمامی بازارها نسبت به ماه گذشته وضعیت کاهشی داشتند. این در حالی است که تنها بازار مشتقه روند افزایشی برخودار شده است.

بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۲۲.۷۶ درصدی را در ماه جاری نسبت به ماه گذشته خود تجربه کرد و از ۳۶۱ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال به ۲۷۹ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که ماه منتهی به خرداد ماه ۶۱ میلیارد و ۹۹ میلیون سهم بود به ۵۱ هزار و ۶۸۷ میلیارد سهم در تیر ماه رسید و کاهش ۱۵.۴۰ درصدی را به ثبت رساند.

شاخص هم‌وزن کاهش یافت

بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در ماه منتهی به تیر نسبت به ماه گذشته خود افت ۴.۴۰ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحد به یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد کاهش یافت که افت ۶۷ هزار و ۷۳۴ واحدی را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید:  الگوهای پیشنهادی در به کارگیری ابزار فروش تعهدی

همچنین، شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در ماه منتهی به تیرماه نسبت به ماه قبل کاهش داشت و با ۴.۶۵ درصد کاهش از ۴۲۳ هزار و ۴۵۷ واحد به ۴۰۳ هزار و ۷۸۲ واحد رسید و ۱۹ هزار و ۶۷۶ واحد کاهش یافت.

  • منبع خبر : سنا