شرکت پتروشیمی خارک در بهار سال مالی ۱۴۰۱ قادر به شناسایی بیش از ۱۰۱۰ میلیارد تومان سود خالص شد.

به گزارش بورس امروز، در پایان بهار شخارک به درآمد عملیاتی ۲۵۲۳.۸ میلیارد تومانی و بهای تمام شده ۱۲۷۷.۴ میلیارد تومان رسیده که به ترتیب رشد ۴۳ و ۶۳ درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است.

سود ناخالص ۱۲۴۶.۳ میلیارد تومانی رشد ۲۷ درصدی و سود عملیاتی با رقم ۱۱۲۸.۷ به واسطه کاهش بخشی از هزینه‌ها، افزایش ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

سود خالص ۱۰۱۰.۳ میلیارد تومانی افزایش ۲۹ درصدی داشته و به ازای هر سهم ۱۶۸.۴ تومان محقق شده است.