بورس انرژی ایران اول مرداد ۱۴۰۱ میزبان عرضه ۱۹۹ هزار و ۲۸ تن فراورده‌های هیدروکربوری است.

به گزارش بورس امروز، در راستای تداوم عرضه‌های انواع نفتا، اول مرداد ماه ۱۴۰۱، شرکت نفت ستاره خلیج فارس باز هم ۱۰۵ هزار تن فول‌رنج نفتا و ۹۰ هزار تن نفتای سبک در رینگ بین‌الملل عرضه می‌کند.

امروز فراورده‌های «اکستراکت سنگین DAE۴۰ عمده شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی و همچنین «رافینت۲ عمده» شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت و «فول‌رنج نفتا» و «نفتای سبک» شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین‌الملل عرضه خواهند شد.

بورس انرژی ایران ۲۹ تیر ۱۴۰۱ نیز شاهد معامله بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ تن انواع فراورده‌های هیدروکربوری به ارزش یک هزار و ۵۰۹ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۵۱۳ ریال بود.

در بورس انرژی ایران در ۲۹ تیر ، فراورده‌های «برش سنگین» و «رافینت» شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران و «حلال ۴۰۴» پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی و نیز فراورده‌های‌ «MTBE عمده» شرکت پتروشیمی بندر امام، «MTBE عمده» شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت و «هیدروکربن سنگین» پتروشیمی بوعلی‌سینا در رینگ بین‌الملل معامله شدند.

  • منبع خبر : بورس انرژی