شرکت سرمايه گذاري ملي ايران مجوز افزایش سرمایه خود را از سازمان بورس دریافت کرد.

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس مجوز دریافتی، “ونیکی” سرمایه خود را از 17 هزار و 500 میلیارد ریال را با دو برابر افزایش به 35 هزار میلیارد ریال افزایش می دهد.
در این افزایش سرمایه 100 درصدی “ونیکی” 3 هزار و 500 میلیارد ریال آن از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و 14 هزار میلیارد ریال آن از محل سایر اندوخته‌ها تامین می شود.
موضوع افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالي و جبران مخارج سرمايه‌گذاري‌های صورت گرفته عنوان شده است.

  • منبع خبر : کدال